HET PROCES

Het werkterrein van de L+P Groep is bijzonder breed

Ontwerp en ontwikkeling van openbare en projectmatige buitenruimten voor onder meer gemeenten, projectontwikkelaars, woningcorporaties en zorginstellingen. Ontwerp en inrichting van bedrijfsterreinen; Landschappelijke buitenruimten, variërend van landgoederen tot recreatielocaties; Tuinen op daken en parkeerdekken/kelders; Projecten voor paardenliefhebbers, bij crematoria etc.

Kennis van stedelijke en landschappelijke buitenruimten wordt vakkundig vertaald naar eigentijdse ontwerpen en waarheidsgetrouwe presentaties. Daarbij maakt de L+P groep gebruik van nauwkeurige digitale meet- en tekentechnieken. Die technieken zetten ze ook in bij het maken van cultuur- en civieltechnische plannen. Praktische plannen waarbij terdege rekening wordt gehouden met ruimte, regels en budgetten.

Kwalitatief hoogwaardige aanpak
Zowel in de ontwerp-, de bestek- en de uitvoeringsfase als bij het onderhoud en beheer tekent het team van de L+P groep voor een gedegen, kwalitatief hoogwaardige aanpak. Zij bewaken daarbij nauwlettend de functionaliteit, de uitvoerbaarheid en de consistentie van hun ontwerpen en hanteren altijd een realistische prijsstelling.

“Wij luisteren naar onze opdrachtgevers, denken met hen mee en dragen oplossingen aan die aansluiten bij hun wensen en eisen. En doordat we van begin tot eind bij een project betrokken zijn, houden we optimaal controle op het eindresultaat.

Met onze ontwerpen nemen we u stap- voor stap mee in het vormgevingsproces van schetsen en 3D-visualisaties tot en met de werktekeningen en de gespecificeerde RAW besteksomschrijvingen.

Ook de vervolgstappen van projectmanagement tot en met volledige realisatie willen we graag met u nemen.