Diversiteit aan projecten

De door L+P groep ontworpen buitenruimte laten een veelvoud aan werkvelden zien: daktuinen, kantoortuinen, pleinen en parken…